Kønummersystem

Main display

65001006

Informationsdisplay til kønummersystem

Viser kaldte nummer, kølængde osv.

Nummersystemets main display har flere funktioner og muligheder.

Viser sidst kaldte kunde

Sidst kaldte nummer vises i display. Vælges main display med flere rækker vises også tidligere kaldte numre. 

Multirække display

Er der flere brugergrupper eller ønskes det at vise flere af de sidst kaldte numre, kan main display kombineres med rækkedisplays så der kan vises flere numre på en gang. Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om disse muligheder.

Viser køens længde

Indikeret ved streger kan medarbejderne aflæse hvor mange der aktuelt venter på at blive betjent.

Kønummersystemets kontrolenhed

Main display er den enhed der samler alle informationer og fordeler dem ud til alle enheder i systemet, for eksempel billetenheder, servicepoint displays, betjeningsterminaler osv. Da enhederne kommunikerer trådløst er det ikke nødvendigt at forbinde dem med ledning. Det giver fordel af lavere etableringsomkostninger og stor fleksibilitet i hvor systemets enheder anbringes. Main display skal blot forbindes til strøm.

Kønummersystem på netværket

Ved at integrere kønummersystemet i virksomhedens netværk åbnes mulighed for at kontrollere kønummersystemet, betjening fra computere på netværket, rapporter og meget andet. Kontakt os hvis du ønsker rådgivning i hvordan du får et netværks integreret kønummersystem.
images/ctcoincatalogue/EWQ/euosec_0019.jpg